طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

با استفــاده از روغن پایه‌ی نيمه سنتتيک گزینش شده

ایرانول Racing با استفــاده از روغن پایه‌ی نيمه سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است .

سطوح کارایی :

• API           SL/CF          

• ACEA        A3-02, B3-98  

  • MB           229.1

  • VW          500 /501/505

  • ISIRI         9186

کتابچه ایمنی محصول:
SAE : 10w50 - SAE : 10w40 -

نمایندگی