طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده

ایرانول Royal با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید  گردیده‌ است.

 سطوح کارایی :


API             SM/CF •

ACEA          A3/B3-04 , A3/ B4-04 , C3-08 , A1/ B1-04,A5/B8-04, C2-08 •

• MB             P229.51/ P229.31

 VW            502 /502-00•

ISIRI          13383-11378 •

• BMW          long life -04کتابچه ایمنی محصول:
SAE : 10w50 - SAE : 5w40 - SAE : 10w40 -

ایرانول Royal

 

 

ایرانول Royal با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید  گردیده‌ است.

 

 

سطوح کارایی :


API             SM/CF

ACEA          A3/B3-04 , A3/ B4-04 , C3-08 , A1/ B1-04,A5/B8-04, C2-08

• MB             P229.51/ P229.31

 VW            502 /502-00

ISIRI          13383-11378

• BMW          long life -04کتابچه ایمنی محصول:

نمایندگی