طراحی سایت
سه شنبه 8 بهمن 1398.

ایرانول 16000 با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از

ایرانول 16000 با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجــام فــرآیند تصفیه با هیـدروژن  (Hydro finishing) و مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.

سطوح کارایی :

• API                SL/CF

 • ACEA             A3-02 , B3-98

 • MB                229.1

 • VW               500 /501/505

 • ISIRI             9186


مشخصات

درجه SAE

*5W-40 10W-40

روش آزمون ASTM

گرانروی کینماتیک در100ºC،cSt

14/5 15

D-445

شاخص گرانروی (VI)

170 150

  D-2270  

  نقطه اشتعال  ، ºC     

210 210

D-92    

نقطه ریزش  ، ºC    

42 - 33 -

D-97    

عدد قلیایی کل (TBN)،mgKOH/g

8 8

D-2896

دانسیته در15ºC، Kg/m3

850 875

D-1298

  گرانروی در سرما ، cP

در30ºC-

≤ 6600

در25ºC-

7000

D-5293

* با پایه تمام سینتتیکنمایندگی