طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

ایرانول  206  با استفــاده از روغن پایه‌ی نيمه سنتتيک

ایرانول  206  با استفــاده از روغن پایه‌ی نيمه سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌ است.

سطوح کارایی :

 • API       SL/CF

 • ACEA    A3-02, B3-98

 • MB        229.1

• VW       500 /501/505

 • ISIRI      9186 

نمایندگی