طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

 ایرانول  Royal PLUS با استفاده از روغن پایه ی

 

ایرانول  Royal PLUS با استفاده از روغن پایه ی تمام سنتتیک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایرانو تولید گردیده است .

 

 سطوح کارایی :


API            SM/CF  •

MB             p229.51 / p229.31 •

 VW            502 / 505.00 •

ACEA         A3/ B3-04 , A3/B4-04 , C3-08 , A1/B1-04 , A5/B8-04, C2-08 •

BMW          Longlife-04 •

Porsche •

ISIRI         13383-11378 •


کتابچه ایمنی محصول:

نمایندگی