طراحی سایت
دوشنبه 16 تير 1399.

با استفــاده از روغن پایه‌ی سنتتيک گزینش شده و مواد

ایرانول Ronia با استفــاده از روغن پایه‌ی سنتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌ است.

سطوح کارایی


•   API SN

کتابچه ایمنی محصول:


SAE : 10w40 -

نمایندگی